به گزارش پایگاه خبری نگین‌اشترانکوه ؛ مجتبی نوری روز سه شنبه  در گفت وگو با خبرنگاران‌ضمن اشاره به پروژه های عمرانی –ورزشی در شهرستان  ازنا ، اظهار کرد: دو پروژه عمرانی ورزشی روستایی در ازنا در روند تکمیل قرار دارد.

او با بیان ایکه پروژه سالن ورزشی روستای گیلگرد در بخش مرکزی چاپلق با 80 درصد پیشرفت فیزیکی ازجمله پروژه ایی است که  درروند تکمیل است ،افزود: همچنین فونداسیون  سالن ورزشی روستای مد آباد انجام گرفته و اسکلت آن پای کار است .

 نوری  با اشاره به سرانه ورزشی در ازنا ، تصریح کرد:متاسفانه  سرانه ورزشی ازنا را با سرانه مستهلک  در گذشته اعلام کرده وبا میزان زیاد نشان داده اند درحالیکه واقعیت نشان می دهد  در بحث توازن سرانه ورزشی ازنا مظلوم واقع  شده است .

او اضافه کرد: سرانه ورزشی در ازنا زیر 30 سانتیمترو چیزی حدود 29 سانتیمتر است  ولی  متاسفانه در زمان مدیریت های قبلی اداره کل ورزش وجوانان استان سرانه ورزشی ازنا به دلیل اضافه کردن فضاهای ورزشی روباز روستاها به سرانه ورزشی شهری ،حدود 95 سانتیمتر گزارش شده بود که  باپیگیری های  مدیریت جدید اداره کل ورزش وجوانان استان درحال به روز رسانی وثبت سرانه واقعی  هستیم /برنا