پیوستگی
تاثیر شوراهای روستایی را بر اقتصاد شهری
در جریان چرخش اخبار و اطلاعات در فضای مجازی پاره ای اوقات شاهد بی اهمیت جلوه دادن شوراهای روستایی هستیم، این درحالی است که یک شورای توانمند در هر روستا نه تنها در زندگی اهالی خویش که بر اقتصاد شهری نیز تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دارد.
سخن سردبیر
ازنا همچنان شهر امن استان است
در صفحات با رنگ‌ تیره وجود نقاط سیاه کمتر به چشم می آید اما امان از وقتی که لکه ای بر یک زمینه سفید دیده شود، عالم و آدم انگشت اشاره به سوی آن دراز می نمایند...!!!
الاحسان بالاتمام
سخنی با ریاست‌محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان
می گویند" سلامتی تاجی است بر سر افراد سالم که تنها برای بیماران قابل مشاهده می باشد" این‌حقیقت اجتماعی اگرچه همواره محسوس بوده، اما در یک سال اخیر بیشتر از هر زمان دیگری ارزش سلامت و مدافعین سلامت را برای افکار عمومی هویدا نموده است.
نفت در برابر نخاله
آشی که شرکت نفت برای مردم ازنا پخته است
جلسه مسئولان‌ محلی شهرستان ازنا با معاون‌ فنی شرکت ‌نفت پس از گذشت چند سال از برهم‌ زدن ‌بهداشت روانی و سلامت جامعه شهری را می توان به فال نیک ‌گرفت.
فرهنگ عمومی
شاد بودن حق مردم ازنا است
امسال تقارن عید نوروز و ایام سال نو با اعیاد شعبانیه عید در عید بود اما در شهر ازنا به جز چند برنامه مولودی خوانی آن هم توسط تشکل های مذهبی هیچ برنامه قابل توجهی را در جهت تزریق شادی و نشاط به جامعه شهری شاهد نبودیم.
سخن سردبیر
رقابت با دست بسته یا چشم بسته
در شرایطی که طبق قانون تشکیلات شورای شهر قانون گذار شورا را موظف کرده است که در پایان هر سال شفافیت مالی داشته باشد، تا دقایق پایانی سال ۹۹ خبری از اجرای این قانون نشد..!!!
سخن سردبیر
ازنا‌ حرف بزن‌می خواهد نه باد بزن
در یک‌نگاه کلی ازنا به عنوان موطن و سرزمین مادری همه ما، مادام که بر مدار بزرگان و دلسوزان بود از دهستان به بخش و از بخش به شهرستان تبدیل شد اما هرکجا که منفعت جایگزین مصلحت گشت، شهر هم‌ عقب گرد کرد.
سخن سردبیر
پاسخ صریح افکار عمومی به شورای شهر ازنا
در آستانه انتخابات تاکنون چند نظر سنجی در سطح افکار عمومی شهر ازنا صورت گرفته است که نکته مشترک آنها نسبت دو برابری بازدید کنندگان به شرکت کنندگان بوده که تا این جای کار حکایت از مشارکت نزدیک به ۵۰ درصدی دارد.