سخن سردبیر
آقایان کاندیدا مرده ها را رها کنید، برای زنده ها چه برنامه ای دارید؟
البته حضور در این‌مجالس و استفاده از تجمعات برای ارتباط گیری با مردم بد نیست منتهی تمرکز بیش از حد بر این امر و غفلت از اصل ماجرا شایسته ی کاندیداهایی نیست که قاطبه آن ها عناوینی چون: استاد ، دکتر و مهندس را یدک‌می کشند.
سخن سردبیر
هوای شترکوه و گاز گران
نظر به تردید و شک و شبهه برخی مسئولین‌محترم در سردسیر بودن شهرستان ازنا به جای فصل بهار و تابستان، در این روزهای یخبندان از مسئولین محترم اداره گاز در سطوح کشوری و استانی جهت حضور در شهرازنا دعوت به عمل می آید.
سخن سردبیر
خیراندیشی را در ازنا سیاسی نکنیم
حوزه خیراندیشی جای شک و تردید و اما و اگر نیست جای اعتماد است ولو تردیدی هم باشد ما در جایگاه قضاوت‌ نیستیم هر کسی خودش می داند و خدای خودش که فرمود: ما درون را بنگریم و حال را ؛ نی برون را بنگریم و قال را
سخن سردبیر
مطالبه اساسی مردم ازنا خروج راه آهن از مرکز شهر است
حساسیت راه آهن ، شرکت نفت و اداره غله  که مرکزی ترین قسمت های شهر ازنا را اشغال نموده اند از نهادهای سیاسی و امنیتی که بیشتر نیست وقتی این‌نهادها به حاشیه شهر منتقل شده اند چه دلیلی دارد که این‌مراکز برای ۲۰ سال آینده هم چنین خیالی نداشته باشند؟
سخن سردبیر
مجلس مقر نمایندگان است نه محل آموزش نمایندگی
مجلس نمایندگانی می خواهد که در کمیسیون ها و فراکسیون ها حرفی برای گفتن داشته باشند، روحیه مطالبه گری، تخصص در قانون گذاری و توانایی نظارت بر حسن اجرای آن از اصول بدیهی وکالت ملت است...
سخن سردبیر
سخنی با وعاظ و مداحان شهر ازنا
براساس مشاهدات و آن گونه که از آمار و ارقام بر می آید با احتساب مراسمات سوم، هفتم ،چهلم و سالگرد اگر برای هر فوتی ۲۰ کیلو میوه سر گلزار آورده شود در ماه بیش از یک تن میوه در گلزار ازنا و مناطق تابعه حیف و میل می گردد...
سخن سردبیر
بهداشت و درمان ازنا / کم لطفی دانشگاه یا کم کاری نمایندگان
"حق ازنا نزد من‌محفوظ است" این عبارت عین وعده ای است که ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جلسه ای که در شهرستان بروجرد برگزار شد به ما داده بود حال این که علت اعتراض ما در آن جلسه و زیاده خواهی یکی از نمایندگان استان چه بود، بماند...!!!
سخن سردبیر
اندر حکایت برخی عزل و نصب ها در شهر ازنا
هنوز خیلی زمان‌نگذشته است که اعطای دو‌پست سیاسی همزمان به یک شخص مورد نقد و انتقاد دلسوزان قرار گرفت اما گوشی برای شنیدن آن نبود و یا شاید برخی قربان صدقه های بی جا مانع از شنیدن صدای انتقاد سازنده بود!
سخن سردبیر
نقدی بر غفلت مدیریت شهری نسبت به امور زیربنایی در ازنا
مشکل تردد مرکز شهر، راه بندان قطار، خروج برخی ادارات و نهادها، میدان دام،  میدان تره بار ، آرامستان و... همه و همه از جمله امور مغفول این شهر هستند که‌ پرداختن به آنها مثل سایر امور زودبازده نیست که برخی آقایان میوه اش را بچینند...!!!