سخن سردبیر
دیپلماسی محلی حلقه مفقوده توسعه در شرق لرستان
شرق لرستان باوجود مواهب و ظرفیت های فراوان سالهای سال است که از فقدان استراتژی مدون و بلند مدت در جهت توسعه و‌پیشرفت رنج می برد، توفیقی هم اگر حاصل شده در نتیجه گذر زمان و آیند و روند دولت ها بوده...
در سوگ‌یک‌ مادر
نقدی بر تمرکز گرایی رییس دانشگاه علوم‌پزشکی لرستان
یک بار دیگر و برای چندمین بار پیاپی شاهد مرگ سریالی مادران باردار در شهر ازنا هستیم و این رخداد تلخ در حالی به وقوع می پیوندد که زمین و زمان با مشوق های فراوان به دنبال افرایش نرخ باروری هستند زیرساخت‌ها اما همچنان ناکافی و ناکارآمد.
سخن سردبیر
ریشه برخی حوادث شهر ازنا نگاه جزیره ای به مسایل اجتماعی است
با نگاهی به آنچه در روزهای اخیر در برخی مناطق شهر ازنا رخ داد فارغ از اینکه اصل درگیری و متوسل شدن به خشونت مطلوب هیچ کس نبوده و به زیان همه طرفین ماجرا تمام خواهد شد اما‌توجه به ابعاد مختلف آن ‌می تواند جلوی تکرار آن را بگیرد.
به بهانه روز کارگر
بهترین تبریک برای کارگران پرداخت به موقع حق و حقوق آنها است
همزمان با روز و هفته گرامیداشت مقام کارگر در شرایط کنونی جامعه که مسایل اقتصادی به عمده ترین دغدغه عمومی تبدیل شده است جدای از عدم تناسب هزینه و درآمد، عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا به خصوص برای کارگران شرکتی و قراردادی معضلی مضاف بر علت شده است.
تولید دانش بنیان
کم توجهی به نخبگان مانع تحقق شعار سال در ازنا
در نیمه دوم فروردین شعار سال در کانون توجه مدیران قرار گرفته از بنرها و پارچه نوشته ها تا سربرگ ادارات و موضوع جلسات پر می شود از جملاتی با‌محوریت شعار سال، در مقام عمل اما بسنده کردن به این شیوه هیچگاه کافی نبوده و نخواهد بود.
به رسم همسایگی
درخواست از دکتر خدابخشی جهت پیگیری تعریض جاده‌‌قدیم ازنا-الیگودرز
در ۲۴ ساعت گذشته ۲ خودرو در محدوده کشتارگاه صنعتی واقع در حدفاصل ازنا تا پل برناباد دچار سانحه گردیدند، البته این‌نخستین بار نیست که این‌ مسیر حادثه آفرین می شود، رانندگان محلی حوادث دردناک بسیاری را در این محدوده تجربه نموده اند.
باتقدیر از زحمات همه مسئولین
پلیس راه ازنا-اراک سهم عمده ای در کاهش حوادث ناگوار خواهد داشت
در روزهای پایانی سال، افتتاح پلیس راه ازنا-اراک خبر خوشحال کننده ای است که با افزایش نظارت بر‌تردد ماشین سنگین ها و شوتی سواران بی تردید نقش به سزایی در‌کاهش حوادث ناگوار این‌جاده ایفا خواهد نمود.