سخن سردبیر
نقدی بر غفلت مدیریت شهری نسبت به امور زیربنایی در ازنا
مشکل تردد مرکز شهر، راه بندان قطار، خروج برخی ادارات و نهادها، میدان دام،  میدان تره بار ، آرامستان و... همه و همه از جمله امور مغفول این شهر هستند که‌ پرداختن به آنها مثل سایر امور زودبازده نیست که برخی آقایان میوه اش را بچینند...!!!
خوب ، بد ، زشت
نگاهی تحلیلی به آنچه در حادثه دورود گذشت
عذر خواهی مدیرکل مدیریت بحران لرستان از نیروهای آتش نشانی بی تردید یک کار "خوب"بود. پذیرش اشتباه و اقرار به آن هیچکس را کوچک نمی کند، چه بسا باعث بزرگی افراد هم خواهد شد.
پرسشی از استاندار محترم لرستان
هزینه ی آزمون و خطا در عزل و نصب ها به حساب کیست ، مردم یا مسئولین؟
بعد از گذشت ۲ سال از عمر دولت و در آستانه فرآیند انتخابات مجلس ، تغییر معاون سیاسی استاندار‌ می توانست و می تواند برگ برنده ای باشد جهت ایجاد نشاط سیاسی و افزایش مشارکت عمومی اگر و تنها اگر یکی از نیروهای با تجربه ، انتخابات دیده ، آشنا به لایه های اجتماعی و‌مناسبات محلی جانشین گزینه قبلی می شد.
سخن سردبیر
حذف منتقدین نه به نفع شهر است نه به نفع شهریار
در هفته ای که گذشت استاندار محترم برای افتتاح چند طرح عمرانی وارد شهر ازنا شده در حاشیه این‌سفر  تدارکی هم دیده شد برای یک جلسه دیدار مردمی و بیان مشکلات شهرستان که خبر آن در رسانه ها منتشر گردید...
سخن سردبیر
فرصت سازی یا فرصت سوزی
در همه این سالها و در جریان آیند و روند دولت های مختلف، آمارها همواره حاکی از حضور لرستان در رتبه های نخست بیکاری بوده و همچنان هم هست...
سخن سردبیر
آقای نماینده لطفا تماشاچی نباشید
این روزها اوضاع شهر ازنا به گونه ای است که هم اکنون اگر بخشدار جاپلق در آینه به خودش سلام کند با معاون سیاسی فرماندار دیدار و گفتگو نموده است...!!!
همزمان با روز کارگر
نیروی انسانی ابزاری برای دوشیدن منابع دولتی نیست
همزمان با فر‌ارسیدن ایام گرامیداشت مقام کارگر و باتوجه به آموزه های فراوان اعتقادی و اجتماعی در خصوص ارزش کار و کارگر بهترین هدیه برای این قشر زحمت کش امنیت شغلی و پرداخت به موقع حق و حقوق آنها است.
سخن سردبیر
ازناحیاط خلوت هیچ شهر دیگری نیست
این عادلانه نیست که عده ای توقع داشته باشند نیروهای خود را به اقصی نقاط استان گسیل نمایند اما درب شهر خود را بر روی نیروهای دیگر شهرهای استان ببندد چراکه برادری و برابری گفته اند.
سخنی با مدعی العموم
شرحی بر افزایش برخی خشونت های اجتماعی در ازنا
در چند ماه اخیر که برخی شهرهای کشور دستخوش حوادث سیاسی و امنیتی بوده اند ، شهر ازنا اما شاهد برخی رخدادهای تلخ و تاثر برانگیزی بوده که ریشه در مسایل فرهنگی و اجتماعی داشته اند.